Pravilnik in vadbeni kodeks

FIT FORMULA
Darja Močnik s.p.


PLAČEVANJE VADNINE, PRENOS OBISKOV, ODPOVEDI TERMINOV

1. Vsak vadeči mora imeti poravnane obveznosti plačila vadnine, da lahko koristi storitve osebnega trenerstva Darja Močnik s.p. (v nadaljevanju: Fit Formula).
2. Vadnina se plačuje vnaprej na podlagi izdanega računa. Šteje se, da je vadnina plačana v kolikor je račun poravnan do vključno prvega obiska.
3. V kolikor vadeči vseh plačanih obiskov ne uspe porabiti v 1 mesecu, se mu/ji nekoriščeni obiski prenesejo v naslednji mesec, pri čemer je že plačane obiske potrebno porabiti najkasneje v 2 mesecih od plačila. Izjemoma in ob predložitvih ustreznih dokazil (npr. potrdilo zdravnika o upravičeni odsotnosti z dela) se navedeni rok lahko podaljša.
4. Vsak vadeči ima vnaprej dogovorjene termine vadbe, ki se jih mora držati. Vnaprej dogovorjen termin vadbe je mogoče spremeniti le na podlagi medsebojnega dogovora.
5. Dogovorjen in rezerviran termin je potrebno odpovedati najkasneje do 10. ure v dnevu, ko je termin rezerviran. Kasnejša odpoved termina pomeni, da se obisk šteje kakor da bi bil koriščen razen v primeru izjemnih razlogov, ki se presojajo vsak posebej, oziroma v primeru višje sile.

VADBENI KODEKS
1. Vadeči se mora pred pričetkom vadbe preobuti v športne copate ter se preobleči v čisto športno opremo, prav tako je obvezna uporaba lastne plastenke za vodo in čiste brisače.
2. Pred pričetkom vadbe je obvezno, da si vadeči razkuži roke z razkužilom na alkoholni osnovi, prav tako je po vsaki stranki razkužena vadbena podloga ter pripomočki, ki se uporabljajo pri vadbi.
3. Fit Formula ne odgovarja za morebitne telesne poškodbe, ki nastanejo kot posledica neupoštevanja navodil, podanih s strani osebnega trenerja. V primeru (predhodnih) zdravstvenih težav je potrebno o tem pred začetkom vadbe obvestiti osebnega trenerja.
4. Vadeči je dolžan na vadbo priti povsem zdrav, torej brez znakov kakršnihkoli obolenj (npr. nahod, kašelj, povišana telesna temperatura, driska in druge prebavne težave, bolečine ipd.). V primeru, da osebni trener pri vadečem zazna, da kaže očitne znake obolenja, ga/je na vadbo ni dolžan sprejeti in ga/jo ob pojasnilih lahko odslovi.
5. Vadeči s podpisom pristopnega soglasja soglaša, da vadi na lastno odgovornost.
6. Osebe, mlajše od 16 let, za vadbo potrebujejo soglasje staršev oziroma zakonitega zastopnika.
7. Vadbo lahko vodijo le osebni trenerji Fit Formule, ki imajo ustrezno strokovno znanje ter ustrezna dokazila o pridobljeni usposobljenosti.
8. V izjemnih primerih, ko pride do očitnih kršitev pravilnika in vadbenega kodeksa, ima Fit Formula pravico pozvati kršitelja, da zapusti prostor, kjer se izvajajo vadbe.
9. Vadeči s podpisom pristopnega soglasja potrjuje, da je seznanjen tudi s pravilnikom in vadbenim kodeksom ter da ga v celoti sprejema.
10. Fit Formula si pridržuje pravico do spremembe pravilnika in vadbenega kodeksa.
FIT FORMULA
Darja Močnik Osebno trenerstvo s.p.


Kontakt

Osebno Trenerstvo Darja Močnik s.p
Černetova ulica 12
1000 Ljubljana
Tel: 040 126 939 (Darja)

Prijava na novice

Instagram & Youtube

Youtube icon

 

Facebook

misli certifikat